Vállalati értékeink
  • Kiemelkedő ügyfélközpontúság

  • Átlátható működés

  • A tulajdonos, MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság által biztosított stabil pénzügyi háttér

  • Megfelelő méretű és kellően diverzifikált földgázbeszerzési portfólió

  • Elkötelezett, magas szakmai teljesítményt nyújtó munkatársak

  • Kiemelkedő tapasztalat a földgázkereskedelemben


A Társaság visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amelyen keresztül lehetséges bejelentést tenni az integritás sérülése, azaz az Etikai Kódex megsértésére hivatkozással a jelen honlapon közzétett bejelentőlap útján. A Társaság a bejelentéseket a jelen honlapon szintén közzétett Eljárásrend szerint bírálja el.
A bejelentést a postai úton a következő levelezési címre kell megküldeni: 1398 Budapest Pf. 564.
A bejelentést email útján a következő elektronikus levelezési címre kell megküldeni: compliance@ceenergy.hu
A bejelentést telefonon a Társaság központi telefonszámán lehet megtenni, amely a következő: +36 1 354 – 7000
A bejelentést írásban – névvel vagy anonim módon – a Bejelentőlap kitöltésével és (ha nem anonim bejelentésről van szó) aláírásával kell megtenni. Telefonon történő bejelentés esetén a Bejelentőlapon előírt adatokat kell biztosítani a bejelentés rögzítője részére.