Vállalati értékeink

- Kiemelkedő ügyfélközpontúság 


- Átlátható működés


- A tulajdonos, MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság által biztosított stabil pénzügyi háttér 


- Megfelelő méretű és kellően diverzifikált földgázbeszerzési portfólió


- Elkötelezett, magas szakmai teljesítményt nyújtó munkatársak 


- Kiemelkedő tapasztalat a földgázkereskedelemben


A Társaság visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amelyen keresztül lehetséges bejelentést tenni az integritás sérülése, azaz az Etikai Kódex megsértésére hivatkozással a jelen honlapon közzétett Bejelentőlap útján. A Társaság a bejelentéseket a jelen honlapon szintén közzétett Eljárásrendben foglaltak szerint bírálja el.

A bejelentést postai úton a következő levelezési címre kell megküldeni: 1398 Budapest Pf. 564.

A Bejelentőlapot postán, zárt borítékban kell megküldeni azzal, hogy azt el kell látni a következő felirattal: „Bejelentés etikai vizsgálat érdekében”. Ha a bejelentő anonim bejelentést tesz, akkor a borítékon semmilyen személyes adatát nem tüntetheti fel, ellenkező esetben a bejelentés elveszti anonimitását.

A bejelentést email útján a következő elektronikus levelezési címre kell megküldeni: compliance@ceenergy.hu

A Bejelentőlapot az elektronikus levelezési címre úgy kell megküldeni, hogy az annak átvételét visszaigazoló értesítést a bejelentő előzetesen beállítja. A bejelentőnek elektronikus út esetén az anonimitás biztosítása érdekében a Bejelentőlapot olyan elektronikus levelezési címről kell megküldenie, amely semmilyen személyes adatot nem tartalmaz.

A személyesen történő szóbeli bejelentést a Társaság székhelyén (1138 Budapest Váci út 144-150., B. épületrész 5. emelet) az erre rendelkezésre bocsátott irodahelyiségben lehet megtenni. A bejelentést a Megfelelést támogató szervezet tagja a Bejelentőlap olyan kitöltésével biztosítja, amely teljes és pontos jegyzőkönyvezést biztosít, írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára a Bejelentőlap másodpéldányát átadja.

A bejelentést telefonon a Megfelelést támogató szervezet tagjának hivatali telefonszámán lehet megtenni, amely a következő: + 36 30 733 8991

A telefonon történő bejelentés esetén a bejelentő által megadott információk alapján a Megfelelést támogató szervezet tagja rögzíti írásban a Bejelentőlap kitöltésével a bejelentést, amelyet ezt követően bizalmasan kezel. Telefonon történő bejelentés esetén a Bejelentőlapot nem kell aláírni, illetve ha a bejelentő az anonimitás biztosítását kérte, akkor a Bejelentőlapon semmilyen, a bejelentőre vonatkozó személyes adatot nem rögzíthető.

 

A bejelentést írásban – névvel vagy anonim módon – a Bejelentőlap kitöltésével és (ha nem anonim bejelentésről van szó) aláírásával kell megtenni. Telefonon történő bejelentés esetén a Bejelentőlapon előírt adatokat kell biztosítani a bejelentés rögzítője részére. 

 

Az MVM Zrt. részére a bejelentéseket az alábbi csatornákon keresztül lehet megtenni:


- postai úton az
MVM Zrt. Compliance Funkció részére a következő címre kell megküldeni: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

- e-mailben benyújtott jelentéseket az alábbi e-mail címre kell elküldeni: compliance@mvm.hu

- telefonon történő bejelentés esetén a következő telefonszámon keresztül: + 36 1 304-3041