Vállalati értékeink
  • Kiemelkedő ügyfélközpontúság

  • Átlátható működés

  • A tulajdonos, MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság által biztosított stabil pénzügyi háttér

  • Megfelelő méretű és kellően diverzifikált földgázbeszerzési portfólió

  • Elkötelezett, magas szakmai teljesítményt nyújtó munkatársak

  • Kiemelkedő tapasztalat a földgázkereskedelemben


A Társaság visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amelyen keresztül lehetséges bejelentést tenni az integritás sérülése, azaz az Etikai Kódex megsértésére hivatkozással a jelen honlapon közzétett bejelentőlap útján. A Társaság a bejelentéseket a jelen honlapon szintén közzétett Eljárásrend szerint bírálja el.

A bejelentést a postai úton a következő levelezési címre kell megküldeni: 1398 Budapest Pf. 564.

A Bejelentőlapot postán, zárt borítékban kell megküldeni azzal, hogy azt el kell látni a következő felirattal: „Bejelentés etikai vizsgálat érdekében”. Ha a bejelentő anonim bejelentést tesz, akkor a borítékon semmilyen személyes adatát nem tüntetheti fel, ellenkező esetben a bejelentés elveszti anonimitását.

A bejelentést email útján a következő elektronikus levelezési címre kell megküldeni: compliance@ceenergy.hu

A Bejelentőlapot az elektronikus levelezési címre úgy kell megküldeni, hogy az annak átvételét visszaigazoló értesítést a bejelentő előzetesen beállítja. A bejelentőnek elektronikus út esetén az anonimitás biztosítása érdekében a Bejelentőlapot olyan elektronikus levelezési címről kell megküldenie, amely semmilyen személyes adatot nem tartalmaz.

A bejelentést telefonon a Társaság központi telefonszámán lehet megtenni, amely a következő: + 36 20 597 0000

A telefonon történő bejelentés esetén a bejelentő által megadott információk alapján a Recepciós rögzíti írásban a Bejelentőlap kitöltésével a bejelentést, amelyet ezt követően zárt borítékban helyez el és arra rávezeti a következő feliratot: „Bejelentés etikai vizsgálat érdekében”.

A bejelentést írásban – névvel vagy anonim módon – a Bejelentőlap kitöltésével és (ha nem anonim bejelentésről van szó) aláírásával kell megtenni. Telefonon történő bejelentés esetén a Bejelentőlapon előírt adatokat kell biztosítani a bejelentés rögzítője részére. 

 


Az MVM Zrt. részére a bejelentéseket az MVM Zrt. Megfelelőségi Osztály megjelölésével kell megtenni, az alábbiak szerint:


-A bejelentéseket postai úton a következő címre kell megküldeni: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

-Az e-mailben benyújtott jelentéseket az alábbi e-mail címre kell elküldeni: compliance@mvm.hu