Küldetésünk

Az MVM CEEnergy Zrt. Minőség- és energiagazdálkodási politikája


Társaságunk az MVM Csoport tagjaként jelentős szerepet tölt be a földgázellátás hazai piacán és – az MVM Csoport stratégiai céljaira is tekintettel – a regionális földgázpiacokon további aktív szerepvállalásra, a pozíciójának erősítésére törekszik. Az MVM Csoport tagjaként az MVM CEEnergy Zrt. elkötelezett továbbá az Egészség, a Biztonság, a Környezetvédelem és a Tűzvédelem (a továbbiakban együtt: EBK) értékei mellett is.


A jogszabályoknak, valamint az MVM Csoport és a Társaság Etikai Kódexében rögzített elvárásoknak megfelelő, illetve a szervezeti integritást biztosító működéssel a hazai földgázellátás biztonságának folyamatos fenntartása mellett vevőink elégedettségét magas színvonalú szolgáltatásokkal igyekszünk kivívni és megtartani.


Fő célunk a vevőink, a partnereink, a tulajdonosunk és a munkatársaink elégedettségének folyamatos növelése – az energiagazdálkodási teljesítményünk folyamatos javítása mellett –, valamint hogy az EBK érdekében tett elkötelezettségünk tükröződjön mindennapi tevékenységünkben, munkavállalóink és partnereink viselkedésében és hozzáállásában is.


E célunk elérése érdekében – szem előtt tartva a lehetséges energiamegtakarítási lehetőségeket, valamint energiahatékonysági szempontokat is –

·           fejlesztjük szolgáltatásainkat a vevői és tulajdonosi elvárások, az európai uniós és hazai jogszabályok, belső szabályozásaink követelményeinek, valamint a piac kihívásainak megfelelően, üzleti környezetünk és a piac folyamatos figyelemmel kísérése, illetve az így azonosított kockázatok és lehetőségek mérlegelése mellett, folyamatosan szem előtt tartva az EBK előírásait is.

·           tevékenységünk során az érdekelt felekkel, ezek között a vevőinkkel, partnereinkkel kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolatok kialakítására törekszünk.

·           a működési folyamataink kialakítása során biztosítjuk az áttekinthetőséget, az összehangoltságot és a fejlesztés lehetőségét, utóbbi esetében felhasználva a vevőink, partnereink, a tulajdonosunk és a munkatársaink észrevételeit, javaslatait.

·           a működésünk eredményessége, így a vevői és tulajdonosi elégedettség növelése érdekében figyelemmel kísérjük a piac és az üzleti környezet változásait, amelyek alapján optimalizáljuk a kereskedelmi folyamatainkat.

·           számítunk munkatársaink elkötelezettségére, építünk jobbító kezdeményezéseikre, fontosnak tartjuk véleményük megismerését.

·           az energiagazdálkodási teljesítmény növelése érdekében – a földgázkereskedelmi tevékenységünk kiszolgálása, illetve támogatása során – energiahatékony termékek, szolgáltatások beszerzésére törekszünk.

·           támogatjuk a természeti és az épített környezeti értékek megóvását, a természeti erőforrások ésszerű felhasználását, valamint a céljainkat szolgáló kutatási és fejlesztési tevékenységeket.

·           kiemelt figyelmet fordítunk az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzesetek megelőzésére.

·           folyamatosan fejlesztjük munkatársaink és partnereink szakmai felkészültségét, gondoskodva a fenntartható gazdaság és a környezet védelme iránti elkötelezettségük, környezettudatosságuk fejlesztéséről is.

·           részt vállalunk környezetvédelmi és fenntarthatósági célú társadalmi kezdeményezésekben.


Céljaink elérése érdekében Társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2015, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványoknak megfelelő integrált irányítási rendszer működtetésére kötelezte el magát, amelyet folyamatosan fejlesztünk és független fél által tanúsíttatunk.


Céljaink eléréséhez továbbá nagymértékben hozzájárulnak a megfelelő hatás- és felelősségi körrel rendelkező, elkötelezett munkatársak, ezért nagy hangsúlyt fektetünk felkészültségük és készségeik folyamatos fejlesztésére, energiatudatosságuk erősítésére, a minőség- és energiagazdálkodási politikával összefüggésben megfogalmazott célok és az energiagazdálkodási előirányzatok részükre történő világos és egyértelmű megismertetésére.