Küldetésünk

Társaságunk az MVM Csoport tagjaként jelentős szerepet tölt be a földgázellátás hazai piacán és – az MVM Csoport stratégiai céljaira is tekintettel – a regionális földgázpiacokon is aktív szerepvállalásra, pozíciójának erősítésére törekszik.


A jogszabályoknak, valamint az MVM Csoport és a Társaság Etikai Kódexében rögzített elvárásoknak megfelelő, illetve a szervezeti integritást biztosító működéssel a hazai földgázellátás biztonságának folyamatos fenntartása mellett vevőink elégedettségét magas színvonalú szolgáltatásokkal igyekszünk kivívni és megtartani.


Fő célunk a vevőink, a partnereink, a tulajdonosunk és a munkatársaink elégedettségének folyamatos növelése, az energiagazdálkodási teljesítményünk folyamatos javítása mellett. E célunk elérése érdekében – szem előtt tartva a lehetséges energiamegtakarítási lehetőségeket, valamint energiahatékonysági szempontokat is:


  • fejlesztjük szolgáltatásainkat a vevői és tulajdonosi elvárások, az európai uniós és hazai jogszabályok, belső szabályozásaink követelményeinek, valamint a piac kihívásainak megfelelően, üzleti környezetünk és a piac folyamatos figyelemmel kísérése, illetve az így azonosított kockázatok és lehetőségek mérlegelése mellett.

  • tevékenységünk során az érdekelt felekkel, ezek között a vevőinkkel, partnereinkkel kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolatok kialakítására törekszünk.

  • a működési folyamataink kialakítása során biztosítjuk az áttekinthetőséget, az összehangoltságot és a fejlesztés lehetőségét, utóbbi esetében felhasználva a vevőink, partnereink, a tulajdonosunk és a munkatársaink észrevételeit, javaslatait.

  • a működésünk eredményessége, így a vevői és tulajdonosi elégedettség növelése érdekében figyelemmel kísérjük a piac és az üzleti környezet változásait, amelyek alapján optimalizáljuk a kereskedelmi folyamatainkat.

  • számítunk munkatársaink elkötelezettségére, építünk jobbító kezdeményezéseikre, fontosnak tartjuk véleményük megismerését.

  • az energiagazdálkodási teljesítmény növelése érdekében – a földgázkereskedelmi tevékenységünk kiszolgálása, illetve támogatása során – energiahatékony termékek, szolgáltatások beszerzésére törekszünk.Céljaink eléréséhez továbbá nagymértékben hozzájárulnak a megfelelő hatás- és felelősségi körrel rendelkező, elkötelezett munkatársak, ezért nagy hangsúlyt fektetünk felkészültségük és készségeik folyamatos fejlesztésére, energiatudatosságuk erősítésére, a minőség- és energiagazdálkodási politikával összefüggésben megfogalmazott célok és az energiagazdálkodási előirányzatok részükre történő világos és egyértelmű megismertetésére.

  • Céljaink elérése érdekében Társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2015, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványoknak megfelelő integrált irányítási rendszer működtetésére kötelezte el magát, amelyet folyamatosan fejlesztünk és független fél által tanúsíttatunk.


MVM CEEnergy Minőség és Energiagazdálkodási Politikája